ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลางภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระบบจองเวลาใช้เครื่องมือภายใน ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลางภาควิชาฟิสิกส์

***อนุญาตเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือแล้ว หรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องจองเวลาใช้เครื่องมือเท่านั้น***

หากต้องการจองเครื่องมือหรือพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อ Line : @103pxjqkAtomic Force Microscope

PARK- NX10

Specification Logbook Manual

Raman spectrometer


HORIBA-LabRAM HR Evolution

Specification Logbook Manual

X-ray fluorescence


FISCHER-XUV773

Specification Logbook Manual

AXIA ChemiSEM


AXIA ChemiSEM

Specification Logbook Manual

Contact Angle Meter


Optical Microscope


Vacuum Drying Oven


BINDER-VD Series 23

Visible spectrometer


Avantes- AvaSpec -2048

Sandblasting


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลางภาควิชาฟิสิกส์

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

Line : @103pxjqk

โทร. : 02-470-9538, 02-470-8949, 02-470-8879

(ในวันและเวลาราชการ)