รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R Talent 2020: Appreciative Inquiry and Design Thinking for R2R facilitators👑

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 63 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 63


รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ปลูกความคิดสร้างสรรค์ ปั้นจินตนาการ เพื่อพัฒนางานประจำ”รุ่นที่ 6

คลิกสมัครเข้าร่วมอบรม drive.google.com/file/d/1gRWHmi4LcOJMNW8Pc9I-MSgXRB_v6H_v/view?usp=sharing

WEB QSNICH

E-BOOK

FACEBOOK

QSNICH RESEARCH

WEB EMPOWER (เก่า)