งานเดิน-วิ่ง การกุศล RENUNAKHON HALF MARATHON 2020 เพื่อพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร และสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเรณูนคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

บรรยากาศงานวิ่ง รณูนคร มินิมาราธอน Renunakhon Mini Marathon 2019 FullHD โดย Cr. สรรหา สาระ : Sunha Sara

ภาพกิจกรรมงานวิ่งที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถาม นายมงคล ธงยศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 0887824528