Tlačiareň

od vizitky až po billboard

Ofsetová tlač

Dominant 725

Dvojfarebný ofsetový stroj, tlač do formátu 630 x 440 mm, rýchlosť tlače 6500 hárkov / h.. Tlač rôznych druhov 1 a 2 farebných letákov, plagátov, hospodárskych tlačív, kníh, brožúr ...

Papier gramáže 50-350 gr/m2.

Romayor 315

Jednofarebný ofsetový stroj, tlač do formátu 450 x 340 mm, rýchlosť tlače 4500 hárkov / h.. Tlač rôznych druhov 1 farebných letákov, hospodárskych tlačív, hlavičkových papierov, pozvánok, etikiet...

Papier gramáže 50-350 gr/m2.

Heidelberg Speedmaster 74

Štvorfarebný ofsetový stroj, tlač do formátu 700 x 500 mm, rýchlosť tlače 13 500 hárkov / h.. Tlač všetkých druhov plnofarebných plagátov, tlačív, letákov, výročných správ, brožúr, skladačiek, kníh, kalendárov, ...

Papier gramáže 50-450 gr/m2.

Heatsetová rotačka

Vysokovýkonná plnofarebná rotačka pre tlač rôznych druhov časopisov a reklamných novín. Tlač do formátu 650 x 480 mm, rýchlosť tlače 35 000 hárkov / h..

Papier gramáže 50-110 gr/m2.