Renoma kontakt

žlté inzertné noviny

Renoma kontakt

Novinka

Každé vydanie reklamno-inzertných noviny RENOMA-kontakt budeme rozposielať zatiaľ na cca 5 000 nami registrovaných mailových adries obyvateľov a firiem Zemplínskeho regiónu. Veríme že táto nová služba bude úspešná a pritiahne Vám nových zákazníkov, ktorý pre zaneprázdnenosť, alebo z iných dôvodov nestíhajú sledovať tlačenú

verziu našich reklamno-inzertnych novín.


V printovej verzii nášho periodika nenastala žiadna zmena, naďalej tlačíme a zdarma roznášame každé dva týždne 28.000 ks "žltých" reklamno-inzertných novín RENOMA - kontakt a budeme sa snažiť túto prácu robiť čo najlepšie.

Renoma kontakt - reklamno-inzertné noviny

Plnofarebné reklamno-inzertné noviny, pravidelne vychádzajúce na 8 až 16 stranách, obsahujú okrem grafickej inzercie firiem aj riadkovú inzerciu občanov, čo výrazne zvyšuje ich čitateľnosť a sledovanosť oproti konkurenčným novinám.

Grafika

grafický návrh reklamy vám zadarmo spracujeme v našom grafickom štúdiu podľa vašich predstáv

Periodicita

každé dva týždne

Náklad

28 000 kusov

Distribúcia

Ako jedné z mála novín využívame vlastnú sieť distributérov, čo nám umožňuje okamžite reagovať na požiadavky zákazníkov, prípadne ihneď riešiť vzniknuté nedostatky. Naši kolportéri majú bohaté skúsenosti s distribúciou a veľmi dobre poznajú región v ktorom pracujú. Naše reklamno-inzertné noviny sú doručované zadarmo do všetkých domácnosti a firiem po mestách Michalovce, Sobrance, Sečovce, Strážske, Humenné, Trebišov a po 40-tich dedinách nášho regiónu. Od 1. júna roznášame naše noviny aj pred OD Tesco, Hypernova, Kaufland, Billa... Takže sa určite dostanú aj do tých najvzdialenejších dedín nášho regiónu.