Renoma

reklamná agentúra

Reklamno-umelecká agentúra

Minulosť

Reklamno-umelecká agentúra Renoma s.r.o. vznikla v roku 1993. Od tohto času prispieva k zveľaďovaní kultúry v meste Michalovce usporadúvaním rôzných kultúrno-spoločenských podujatí. Medzi najvýznamnejšie podujatia z minulosti patria: každoročné akcia Autosalón Michalovce, súťaž krásy Miss Plavky Zemplínska šírava a Ples podnikateľov. Agentúra usporiadala aj mnohé koncerty a vystúpenia, napr. koncert Heleny Vondráčkovej, Václava Neckářa, Ivana Mládka, Štefana Skrúcaného a Miroslava Nogu, humoristické vystúpenia Apropo TV, Lord Norton & sluha James.

Budúcnosť

Do budúcnosti agentúra plánuje stále skvalitňovanie doterajších každoročných akcií a prípravu ďalších kultúrno-spoločenských podujatí, o ktorých Vás budeme informovať na tejto stránke.