Renoma s.r.o. Michalovce

Tlačiareň a reklamno-umelecká agentúra...

...od vizitky až po billboard

Tlačiareň je zameraná na jednofarebnú, dvojfarebnú a plnofarebnú tlač:

letákov, plagátov, vizitiek, vreckových kalendárikov, katalógov, prospektov, poštových poukážok ako aj rôznych druhov hospodárskych a individuálnych tlačív. Ponúkame tlač svadobných oznámení, promočných oznámení i novoročných pozdravov.

Diplomové, bakalárske a rigorózne práce

Profesionálna väzba a tlač vašej diplomovky, bakalárky, rigorózky za najlepšie ceny. Aj do 1 hod.

Renoma kontakt - reklamno-inzertné noviny

Plnofarebné reklamno-inzertné noviny, pravidelne vychádzajúce na 8 až 16 stranách, obsahujú okrem grafickej inzercie firiem aj riadkovú inzerciu občanov, čo výrazne zvyšuje ich čitateľnosť a sledovanosť oproti konkurenčným novinám.

Reklamno-umelecká agentúra

Reklamno-umelecká agentúra Renoma s.r.o. vznikla v roku 1993. Od tohto času prispieva k zveľaďovaní kultúry v meste Michalovce usporadúvaním rôzných kultúrno-spoločenských podujatí.