Religió Catòlica

Tant en Orient com a Occident és possible distingir un camí que, al llarg dels segles, ha portat a la humanitat a trobar-se progressivament amb la veritat i a confrontar-se amb ella. És un camí que s'ha desenrotllat - no podia ser d'una altra manera - dins de l'horitzó de l'autoconsciència personal: l'home com més coneix la realitat i el món i més es coneix a si mateix en la seua unicitat, li resulta més urgent l'interrogant sobre el sentit de les coses i sobre la seua pròpia existència.

Tot el que es presenta com a objecte del nostre coneixement es convertix per això en part de la nostra vida. L'exhortació Coneix-te a tu mateix estava esculpida sobre la llinda del temple de Delfos, per a testimoniar una veritat fonamental que ha de ser assumida com la regla mínima per toe home desitjós de distingir-se, enmig de tota la creació, qualificant-se com « home » precisament en quant « coneixedor de si mateix ».

FIDES ET RATIO, Joan Pau II

CARTELLS TROBADES ALUMNES RELIGIÓ 2017