zgoda dla osób niepełnoletnich

W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu Filmowego Young Animation 2019 zamieszczonego na stronie festiwalu.