Pentecost App

Regulamin Korzystania z Systemu i Aplikacji

Regulamin Systemu i Aplikacji PentecostApp

Założenie konta w Systemie i Aplikacji PentecostApp oznacza akceptację poniższych warunków.

1. Informacje ogólne:

a) Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma:

Phronimos Solutions Krzysztof Płachno

os. 2 Pułku Lotniczego 12/23 Kraków 31-868

NIP: 6751604109

REGON: 368019655

(zwana dalej "Twórcą aplikacji")

b) System intenetowy: web.pentecostapp.pl (dalej jako „Sytem Internetowy”) oraz aplikcja mobilna PentecostApp (dalej "Aplikacja Mobilna") zostały stworzone z myślą o katolickich grupach przygotowania do bierzmowania. Ich celem jest dostarczanie treści pozytywnie wpływającej na formację katolicką osób przygotowujących się do bierzmowania oraz dostarczenie nowego sposobu komunikacji jednokierunkowej polegających na wysyłaniu wiadomości przez osoby prowadzące przygotowanie do bierzmowania do osób uczestniczących w tym przygotowaniu.


2. Polityka prywatności

Polityka prywatności Systemu Interwetowego została opisana w osobnym dokumencie: Polityka Prywatności

Założenie konta w systemie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w powyższym dokumencie.


3. Wiadomości w Systemie Internetowym i Aplikacji

3.1 Użytkownicy Systemu Internetowego sa zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad dotyczących wysyłania wiadomości w Systemie.

a) treść wiadomości nie może mieć charakteru obraźliwego, nękającego, prześmiewczego lub w jakikolwiek sposób naruszającego dobra osobiste adresatów

b) wiadomości nie mogą mieć charakteru SPAMu, zatem ich treść i częstotliwość powinna wynikiać z faktycznej potrzeby komunikacji w ramach grupy przygotowania do bierzmowania

3.2 Odbiorca wiadomości

a) ma prawo usunąć każdą otrzymaną wiadomość, a także usuwając zgłosić Administracji Systemu fakt niestosowności jej treści. Odpowiednie opcje sa dostępne w Aplikacji Mobilnej. Administracja Systemu rozpatruje zgłosznie w przeciągu 24h.

b) w przypadku odczucia nękania otrzymywanymi wiadomościami odbiorca wiadomości może wykluczyć siebie z listy adresatów przez opuszczenie grupy przygotowania do bierzmowania w Systemie Internetowym.


4. Treści w Systemie Internetowym i Aplikacji

Opowiedzialność za treść obecną w aplikacji ponosi Twórca aplikacji

Użytkownik ma prawo zgłoszenia twórcom Systemu uwagi na temat nieodpowiedniej treści obecnej w aplikacji. Może tego dokonać pisząc na adres pentecostapp@gmail.com.


5. Wyłączenie odpowiedzialności:

Autorzy systemu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie go w jakikolwiek sposób (w szczególności nie ma wpływu na to czy podmiot podejmie lub nie jakąkolwiek czynność lub czynności).