Про проект

Умови використання документів сайту

Шановний досліднник!

Реєстри та компути - це перелік сімей, з зазначенням голови кожної сім'ї, що мешкали на певній території військової одиниці - полку.

Реєстри збереглись в архівах України та Росії, а також в приватних коллекціях. Деякі, найстаріші з них вже опубліковані.

Реєстри цікавлять як професійних істориків так і дослідників родоводу.

Реєстри та компути - це найвагоміша ланка для відновлення родовідного дерева 17-18 сторіччя, тому що інші документи за цей час не збереглись.

Уважаемый иследователь!

Реестры и компуты - это перечень семей, с указанием главы семьи, которые жили на территории военной единицы-полка.

Реестры сохранились в архивах Украины и России, а также в частных коллекциях. Некоторые, наиболее старшие из них уже опубликованы.

Реестры интересуют, как профессиональных историков, так и иссследователей родословной.

Реестры и компуты - являются знаимым звеном в востановлении родословного дерева 17-18 столетия, потомк что другие документы за этот период не сохранились.

Першочергова мета : залучити більше людей до опрацювання нових реєстрів, пошуку фінансування копій та їх публікація.

Другорядна мета: зробити опубліковані реєстри та компути доступними кожному, хто цікавиться історією своєї сім`ї та держави

Первоочередная цель: привлечь больше людей к обработке новых реестров, поиска финансирования копий и их публикация.

Второстепенная цель: сделать опубликованные реестры и компуты доступными каждому, кто интересуется историей своей семьи и государства

Якщо Вас зацікавили реєстри, що зазначені на нашому сайті (посилання чи то показчик прізвищ) Ви можете отримати доступ к копиям или чи то набраних текстів за умови участі у нашому проекті.

Если Вас заинтересовали реестри, указанные на нашем сайте (ссылка или же указатель фамилий) Ви можете получить доступ к копиям или набранным текстам при условии участия в нашем проекте.

Прийняти участь в проекті може кожний, умови договірні, приклад можливих варыантів :

  1. надання Вами інформації з інших джерел, що не представлені он-лайн
  2. обмін копіями документів
  3. купівля фотокопій або набраних тексів ( 1$ сторінка, але не менше 10$)
  4. фінансування нового проекту, його фотокопіювання, транслітерація (Необхідно вказати де зберігається документ та його шифр)

Каждый может учавствовать в проекте, условия договрные, пример возможных вариантов :

  1. предоставление Вами информации из других источников, которые не представлены онлайн
  2. обмен копиями документов
  3. покупка фотокопий или набранных тексов (1 $ страница, но не менее 10 $)
  4. финансирование нового проекта -фотокопирование, транслитерацию. (Необходимо указавать где хранится документ и его шифр)

Напишіть нам на адресу : monalex(@(БЕЗ ДУЖОК))online.ua

Якщо є запитання, зайдіть за посиланням на сторінку