งานทะเบียน

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

ข่าวสารจากงานทะเบียน

สรุปยอดรับสมัครและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561.pdf

ประกาศรายวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน 2561.pdf

แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานในภาคเรียนที่ 1/2562 กำหนดการลงทะเบียนเรียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ แผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

ปฏิทินสำหรับนักเรียน-เก่า (แก้ไข).pdf
ปฏิทิน-นักศึกษา-ใหม่62.pdf

ดาวน์โหลดใบรับสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

ใบรับสมัครเรียน ระดับ ปวช. ปวส.สายตรง ปวส.สาย ม. ดาวน์โหลดในไฟล์แนบครับ

1.ใบสมัคร ปวช. https://drive.google.com/open?id=1JERysIjLaBppAjgQqU1rAzpLn0lNR1Qj (สำหรับผู้จบ ม.3)

2. ใบสมัคร ปวส.สายตรง https://drive.google.com/open?id=12i5UZeM6XmX36vmpqmnUJrsrbh0OYyK4 (สำหรับผู้จบ ปวช.)

3. ใบสมัคร ปวส.สาย ม.6 https://drive.google.com/open?id=1eoCkpDzJpOYcdYirDVBlBNn1UimUvPhc (สำหรับผู้จบ ม.6)

4. ใบมอบตัว https://drive.google.com/open?id=1q9ZQzxmmgIhfn_wrLtRS5XAkcW3UaGWH

5. ใบประวัติ https://drive.google.com/open?id=1YCunZUOFs3lHGeNPj0MwyvbWhdASL8mJ

ตัวอย่างการกรอก ใบมอบตัวและประวัติ

1. ตัวอย่างใบมอบตัว https://drive.google.com/open?id=1QQ0DcHXlQv23k6LkTEB_NK27Bnk1McUt

2. ตัวอย่างใบประวัติ https://drive.google.com/open?id=1XKJ3yvzQWVzXm1d8n9Tk9VJK5yvWTbfL