งานทะเบียน วษท.มหาสารคาม

สมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566

ช่องทางติดต่อ งานทะเบียน
โทร : 081-263-0164 (อาจารย์ลดาวัลย์ บุระคำ) อ.เจี๊ยบ
โทร : 061-606-2823 (พี่บอส เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)
อีเมล :
regis.mcat2563@gmail.com
เว็บ วษท.มค. : www.mcat.ac.th/Facebook : www.facebook.com/fbMCAT
ประกาศรับนักเรียน-นักศึกษา-2565.pdf