500. let od Lutherovy reformace - Zábřeh 01. října 2017

Ekumenická bohoslužba v červeném kostele

Zasazení Kunvaldské lípy

Projev Rut Bízkové (ministryně životního prostředí ve vládě Jana Fischera) při sázení lípy, dále zleva František John, Ph.D. (starosta města Zábřeh), f. David Přichystal (Čsl. církev husitská), evangeličtí faráři Daniel Midriak (Evang. církev a.v., Slovensko), Vlastislav Stejskal (ČCE Zábřeh), Dr. Roland Kurz (Luth. evag. církev, Německo), Jan Hudec (ČCE Hrabová)

Slavnostnímu zasazení Kunvaldské lípy předcházela ekumenická bohoslužba pořádaná Českobratrskou církví evangelickou a Československou církví husitskou v červeném kostele u Sázavy k připomenutí 500. výročí Lutherovy reformace.

Pořad bohoslužby včetně evangelia pro tuto neděli, písní a kázání f. Dr. Rolanda Kurze je možné stáhnout zde:

pořad_bohoslužby_2017-10-01.pdf

Po zasazení Kunvaldské lípy následoval slavnostní průvod po hrázi rybníka Oborník od červeného kostela u Sázavy do evangelického sborového domu U Vodárny, kde se mohli účastníci občerstvit a vyslechnout přednášky zahraničních hostů - f. Rolanda Kurze z Lutherské evangelické církve v Německu, Bavorsko, Sulzbach-Rosenberg, a f. Daniela Midriaka z Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku, Svit.

Další fotografie:

Místa oslav 01. října 2017 a trasa slavnostního průvodu v Zábřeze

Další informace o církevních výročích reformace 2013 - 2018 můžete najít na stránce: www.nase-reformace.cz

Bratrská lípa v Kunvaldu

Bratrská lípa v Kunvaldu

Bratrská lípa v Kunvaldu byla zasazena při rozloučení Českých bratří s vlastí roku 1547, když byli nuceni pro svou víru opustit zemi.

(Fotografie lípy je převzata z české Wikipedie pod licencí CC.)

Sazenice Kunvaldské lípy, která byla vysazena v Zábřehu, byla vypěstována Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v rámci projektu "Záchrana genofondu památných stromů ČR. Evidenční číslo stromu Tilia Cordata - Bratrská lípa v Kunvaldu je 101232.

Sazenici věnovala Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu a městu Zábřeh paní Rut Bízková.

Zábřeh a Jednota bratrská - zajímavosti

V Zábřeze se narodil Jiří Strejc, překladatel žaltáře Bible kralické, což připomíná pamětní deska na evangelickém sborovém domě U Vodárny.

Ze Zábřeha pocházela 1. manželka Jana Ámose Komenského.

Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zábřehu

U Vodárny 2

789 01 Zábřeh

E-mail: zabreh@evangnet.cz

http://zabreh.evangnet.cz