TEACHERS & Staff

Administration

Ms. Annie Cahoon, Principal: acahoon@brssd.org

Mr. Oscar Gonzalez, Head Custodian: ogonzalez@brssd.org

Mr. Ernesto Angel, Night Custodian: eangel@brssd.org

Transitional Kindergarten Teacher

Ms. Alison Dos Remedios: adosremedios@brssd.org

Kindergarten Teachers

Mrs. Emily Becker: ebecker@brssd.org

Mrs. Becky Bianchi: rbianchi@brssd.org

Ms. Nadia Moskaluk: nmoskaluk@brssd.org

First Grade Teachers

Mrs. Caroline Baldonado: cbaldonado@brssd.org

Mrs. Heather Bassett: hbassett@brssd.org

Mrs. Lisa Ildefonzo: lildefonzo@brssd.org

Second Grade Teachers

Ms. Mary Brant: mbrant@brssd.org

Ms. Renee Evans: revans@brssd.org

Ms. Laura Giannini: lgiannini@brssd.org

Ms. Jill Hansell: jhansell@brssd.org

Third Grade Teachers

Mrs. Lisa Bleeker: lfahey-bleeker@brssd.org

Mrs. Sheri Norman: snorman@brssd.org

Mr. Kyle Tashman: ktashman@brssd.org

Ms. Michelle Wike: mwike@brssd.org

Fourth Grade Teachers

Mrs. Deborah Bennett: dbennett@brssd.org

Miss Beth DeStefani: bdestefani@brssd.org

Ms. Rachel Imura: rimura@brssd.org

Fifth Grade Teachers

Ms. Jessica Cobb: jcobb@brssd.org

Mrs. Kimberly Lee: klee@brssd.org

Ms. Corie Silva: csilva@brssd.org

Music Teachers

Dr. Chris Della Pietra: cdellapietra@brssd.org

Mr. Andrew Ehling: aehling@brssd.org

Specialists

Mrs. Elizabeth Corso, School Psychologist: ecorso@brssd.org

Mr. Robert Kruger, Educational Specialist: rkruger@brssd.org

Mrs. Stacey Okumura, Library Media Technician: sokumura@brssd.org

Ms. Emily Rich, 4th and 5th Grade Science: erich@brssd.org

Mrs. Sara Simmons, Reading: ssimmons@brssd.org

Mrs. Teresa Thompson, Reading: tthompson@brssd.org

Mrs. Melissa Villamejor, Star Vista Counselor: melissa.villamejor@star-vista.org