Radosław Mantiuk,

associate professor at West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland

My research area includes: visual perception, eye tracking, high dynamic range imaging, real time rendering.

list of publications (Google Scholar)

address: ZUT in Szczecin, street: Żołnierska 52, 71-210, Szczecin, Poland

phone: +48 91 4495545

e-mail:

Dydaktyka (in Polish)

Prace dyplomowe

Gry komputerowe

Erasmus

Interfejsy użytkownika w systemach czasu rzeczywistego

Grafika i wizualizacja

Gaze-Dependent Image Synthesis (NCN Opus 5 project)

Projekt badawczy NCN pt. “Synteza obrazów z uwzględnieniem kierunkowości widzenia” .

(nr grantu: 506-05-024-5125/6, nr umowy: UMO-2013/09/B/ST6/02270, konkurs OPUS 5)

Okres realizacji: 19.02.3014 – 18.02.2017