Vodstvo rodu

Vodstvo rodu

Člani rodove uprave v letu 2018


Starešina RDGO | Elvis Cvikl

Načelnica RDGO | Eva Lubej


Blagajničarka | Boštjan Božič

Gospodar taborniškega kluba | Elvis Cvikl

Tajnik | Tim Ratajc


Načelnik družine MČ | Zala Katarina Kenda

Načelnica družine GG | Janja Skarlovnik

Načelnica kluba PP | Leon Ratajc

Načelnik kluba RR | Matej Koren

Načelnikica za vzgojo in izobraževanje | Sabina Zaleznik


Nadzorni odbor | Stojan Zaleznik, Mia Zupančič, Nejc Skarlovnik

Disciplinska komisija | Igor Špiljar, Nuša Stamejčič, Katarina Melik