Vodstvo rodu

Vodstvo rodu

Člani rodove uprave v letu 2018


Starešina RDGO | Elvis Cvikl

Načelnica RDGO | Eva Lubej


Blagajničarka | Mia Zupančič

Gospodar taborniškega kluba | Urban Trateški

Tajnik | Boštjan Božič


Načelnik družine MČ | Frenk Dragar

Načelnica družine GG | Janja Skarlovnik

Načelnica kluba PP | Tim Ratajc

Načelnik kluba RR | Matej Koren

Načelnikica za vzgojo in izobraževanje | Sabina Zaleznik


Nadzorni odbor | Stojan Zaleznik, Zoran Borovšak, Nejc Skarlovnik

Disciplinska komisija | Igor Špiljar, Nuša Stamejčič, Katarina Melik