Zbor članov 2019

Pozdravljeni!

Naj vas povabim na letošnji zbor članov, ki bo potekal nedeljo, 24. marca, ob 11.00 uri na srednji zdravstveni šoli Celje

Na občnem zboru bomo predstavili naše delovanje v preteklem letu in plan dela za prihodnje leto, vse informacije pa imajo velik vpliv na program aktivnosti v rodu in s tem na vse člane rodu ter predvsem na vaše otroke, zato upamo, da bo udeležba čim večja. S prisotnostjo na zboru nam pomagate oblikovati vodstvo rodu ter druge pomembne odločitve, zato je zelo pomembno, da ste z njimi seznanjeni ter se strinjate s sprejetimi sklepi.

Predlagan dnevni red:

  1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA
  2. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA
  3. POROČILA O DELOVANJU V PRETEKLEM LETU
  4. RAZREŠITEV DOSEDANJEGA IN IZVOLITEV NOVEGA VODSTVA
  5. PLAN DELA ZA LETO 2019
  6. RAZNO

Za sklepčnost občnega zbora je nujna udeležba čim več članov rodu in njihovih staršev in ker želimo občni zbor normalno izpeljati, vas prosimo, da si zagotovite udeležbo!

Lep pozdrav!

Vodstvo RDGO Celje