4.O

PROGRAM OBRAZOVANJA: TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

RAZREDNICA: BILJANA MIRKOVIĆ BERSAK

 1. Dominik Badenić
 2. Luka Blažević
 3. Lara Bolčević
 4. Natalija Broz
 5. Matea Ćirković
 6. Sven Đabija
 7. Katarina Gomaz
 8. Mirko Grgec
 9. Ljubica Habeš
 10. Luka Holjar
 11. Lea Horvat
 12. Antonija Jurina
 13. Karlo Krapec
 14. Karlo Kučko
 15. Karlo Legac
 16. Marko Pavić
 17. Martina Pejić
 18. Josipa Plazonić
 19. Diana Pukšar
 20. Ira Putina
 21. Sven Ramić
 22. Ivana Sedinić
 23. Luka Tarle
 24. Brigitta Vincetić