3.N

PROGRAM OBRAZOVANJA: TEHNIČAR ZA MEHATORNIKU - NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

RAZREDNIK: SLAVEN KOSIJER

 1. Fran Blašković
 2. Filip Čavić
 3. Patrik Gregović
 4. Borna Hesky
 5. Luka Kljajić
 6. Martin Knežić
 7. Gabrijel Krizmanić
 8. Josip Franjo Kuharić
 9. Filip Matjašić
 10. Pavao Mihulja
 11. Maksimilijan Mikuš
 12. Matea Novačić
 13. Dorian Novak
 14. Luka Preksavec
 15. Patrik Putanec
 16. Ivo Rebić
 17. Stjepan Ruklić
 18. Luka Sparavalo
 19. Josip Šuflaj
 20. Matija Tkalec
 21. Mihael Vulje
 22. Leon Vuzem
 23. Hrvoje Zgrebec