3.B

PROGRAM OBRAZOVANJA: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZREDNICA: DUBRAVKA MARIČIĆ

 1. Vid Bešker
 2. Luka Brkanović
 3. Luka Gajić
 4. Marinko Gakić
 5. Luka Gavranović
 6. Ivan Hmelina
 7. Kristian Ilovača
 8. Janko Bartol Jandroković
 9. Karlo Jelić
 10. Dario Josipović
 11. Luka Jurjević
 12. Filip Kirin
 13. Domagoj Krklec
 14. Mateo Matijević
 15. Matija Medved
 16. Dominik Mikuš
 17. Mate Mizan
 18. Ivo Mostarac
 19. Matej Novak
 20. Tin Josip Petričević
 21. Mihael Posavec
 22. Leonardo Puhanić
 23. Marin Ricov
 24. Filip Rostohar
 25. Frane Šikić
 26. Filip Varga Brzica