2.O

PROGRAM OBRAZOVANJA: TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

RAZREDNICA: BRANKA DIMIĆ

 1. Paola Baričević Petruš
 2. Štefica Dolački
 3. Gabriela Filipović
 4. Ivana Habijanec
 5. Helena Jukić
 6. Dorotea Kralj
 7. Anamarija Kunštek
 8. Ian Legros
 9. Vanessa Leskovar
 10. Antonija Majerić
 11. Mihovil Marić
 12. David Martić
 13. Stjepana Medved
 14. Antonio Miljan
 15. Ana Oremuš
 16. Martina Osrečak
 17. Dubravko Pleša
 18. Ivančica Pokupec
 19. Ema Puklin
 20. Antonio Štagljar
 21. Mihaela Štimac Rojtinić
 22. Ivona Tot
 23. Fran Vranić
 24. Dominik Vučković
 25. Leonora Zenunaj