2.C

PROGRAM OBRAZOVANJA: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZREDNICA: SUDARSHANA ROSHI

 1. Josip Barišić
 2. Luka Čabraja
 3. Sven Čekada
 4. Toni Drezga
 5. Marin Đorđijevski
 6. Matej Fajt
 7. Dorian Granatir
 8. Jurica Leskovar
 9. Jadran Marinović
 10. Matija Mašek
 11. Matija Matov
 12. Boris Minić
 13. Ivan Minković
 14. Patrick Moharić
 15. Antonio Mrkoci
 16. Karlo Polić
 17. Leon Pongrac
 18. Matija Radović
 19. Luka Savić
 20. Zvonimir Škvorc
 21. Mark Turković
 22. Mia Tvorić
 23. Luka Validžić
 24. Patrik Vuković