2.B

PROGRAM OBRAZOVANJA: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

RAZREDNICA: MARIJA EVA MRSEL

 1. Mislav Antunović
 2. Ivan Arseta
 3. Danijel Barišić
 4. Nikola Berišić
 5. Filip Braim
 6. Filip Bugarin
 7. Luka Cesar
 8. Antun Čunčić
 9. Franko Furdić
 10. Mihael Kaurić
 11. Antonio Klasić
 12. Leon Kranjčević
 13. Vanja Lončarić
 14. Renato Macešan
 15. Vladimir Markota
 16. Ante Matan
 17. Filip Leon Matijašić
 18. Fabijan Orešković
 19. Petar Pandžić
 20. Juraj Pavleković
 21. Filip Pejnović
 22. Matija Puklek
 23. Bruno Šestak
 24. Karlo Šutalo
 25. Marko Zaninović