Grafika komputerowa i multimedia

"Zrozumieć współczesny świat może tylko ten, kto rozumie systemy w nim występujące. Otaczający nas świat jest bowiem pełen systemów, wśród których wypadło nam żyć i działać. Rządzą się one swoistymi, obiektywnymi prawami, które człowiek współczesny musi poznać, aby być świadomym podmiotem działania w świecie systemów.Widzenie i myślenie systemowe stało się więc dzisiaj nie tylko modną rozrywką, lecz także życiową koniecznością."W.Pogorzelski: "O filizofii badań systemowych", Wyd.Naukowe Scholar, W-wa 2002

webdesign

...Grafika komputerowa

banery - reklamy - prezentacje