Mata

Bhí an rang ag obair ar ár scileanna Matamaitice agus ag smaoineamh go criticiúil ag iarraidh fadhbanna a réiteach. Bhí orainn smaoineamh taobh amuig den bosca mar a deirtear.

Úsáideann muid fearas Mata na scoile le chur lenár scileanna Mata. Bhí muid ag obair ar uimhreacha móra sna pictiúir thuas. Tá an scoil ag úsáid Manga high i mbliana le scileanna Mata a threisiú sna daltaí freisin.

www.mangahigh.com

http://ccea.org.uk/focloirmata/ - Is áis iontach é an suíomh idirlíne seo i gcomhair Mata. Aistríonn sé téarmaí Mata ó Ghaeilge go Béarla nó a mhálairt.

Áireamhán: Tá muid ag úsáid áireamhán sa seomra ranga le cuid de na ceisteanna a cheartú. Tá na háireamhán ag barr an tseomra ranga agus ansin nuair atá na páistí réidh le h-obair ranga is féidir leo cuid de na Mata a cheartú ansin. Is bealach iontach é dul i gcleachtadh ar na háireamháin a úsáid.