ก่อนจองโปรดดูตารางสถานะห้องประชุมว่าห้องว่างหรือไม่ว่างด้วยนะค่ะ ขอบคุณคะ

***การจองห้องประชุมโปรดจองในวันและเวลาราชการเท่านั้น

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.) อย่างน้อยล่วงหน้า 2 วัน

กรณี ยกเลิก ห้องประชุมจะต้องรีบแจ้งให้ทราบโดยด่วนอย่างน้อย 1 วัน ***

ประสานผู้รับผิดชอบ โทร. 0843819471 ชารีฟ AV3