ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการอบรม อาจาริยสาสมาธิ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ภาพเพิ่มเติม

รอกิจกรรม

รอกิจกรรม

รอกิจกรรม

บรรยากาศการอบรม อาจาริยสาสมาธิ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ภาพเพิ่มเติม

บรรยากาศการอบรม อาจาริยสาสมาธิ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
ภาพเพิ่มเติม

โครงการอบรม อาจาริยสาสมาธิ ระหว่างวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2563
ภาพเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาครูระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2563
ภาพเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา Dowload

สมัครเรียนออนไลน์ ระดับปวช. และปวส.

สาขาวิชา ช่างยนต์ คลิกสมัคร
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
คลิกสมัคร
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
คลิกสมัคร
สาขาวิชา ช่าวเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
คลิกสมัคร
สาขาวิชา การบัญชี
คลิกสมัคร
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คลิกสมัคร
ดาวโหลดใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564
Dowload