Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach przestąpiła do rządowego programu "Aktywna Tablica". Dzięki udziałowi w programie zakupiono dwa monitory interaktywne, które pozwalają na prowadzenie lekcji z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK //wyświetlają się po wybraniu zakładki w prawym górnym rogu//.

Rok szkolny 2018/2019, semestr I:

  • Scenariusz zajęć matematyki dla klasy I z wykorzystaniem TIK
  • Scenariusz zajęć muzyki dla klas II - III z wykorzystaniem TIK
  • Scenariusz lekcji informatyki dla klasy VII z wykorzystaniem TIK
  • Scenariusz lekcji biologii dla klasy VIII z wykorzystaniem TIK
  • Scenariusz lekcji fizyki z wykorzystaniem TIK

Adresy stron internetowych dotyczących wykorzystania tablic interaktywnych w nauczaniu //wyświetlają się po wybraniu zakładki w prawym górnym rogu//.