Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 163 "Baśniowy Zamek"

Wpłaty na Radę Rodziców (9 składek od października do czerwca) będę odbywały się wyłącznie na specjalne konto bankowe: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 163 w Poznaniu

91 1320 1016 7750 0463 2000 0001

Rada Rodziców przy Przedszkolu163 BAŚNIOWY ZAMEK
Rada Rodziców przy Przedszkolu163 BAŚNIOWY ZAMEK
Rada Rodziców przy Przedszkolu163 BAŚNIOWY ZAMEK

nasz adres e-mail: radarodzicow163@gmail.com