ul. Grochowa 23, 30-731 Kraków

e-mail: rada.rodzicow.zs2krakow@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców: link

Wzorce wniosków o dofinansowanie: link

Informator - czym się zajmuje RR: link

Jak wybrać Radę Rodziców, wzór protokołu: link

INFORMATOR O RADZIE RODZICÓW

(informator do pobrania: plik)

Rada Rodziców – co to?

Rada Rodziców (RR) to tak jak dyrektor szkoły, rada pedagogiczna i samorząd uczniowski jeden ze statutowych organów szkoły / przedszkola. To ona REPREZENTUJE NAS RODZICÓW, dlatego każda klasa powinna mieć swojego przedstawiciela. Jeśli chcesz współdecydować o losach swojego dziecka – DOŁĄCZ DO NAS!

Możemy razem:

 • Uchwalać w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny,
 • Opiniować projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • Opiniować pracę nauczycieli
 • Opiniować propozycję zajęć wychowania fizycznego,
 • Opiniować wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • Opiniować dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • Opiniować podręczniki,
 • Wnioskować w sprawie przerw w pracy przedszkola;

Oprócz opiniowania działamy:

 • Dofinansowujemy wycieczki i imprezy szkolne (także te dotyczące naszego Patrona)
 • Dofinansowujemy szkolne konkursy i imprezy sportowe
 • Przyznajemy nagrody w formie bonów za wybitne osiągnięcia w nauce;
 • Dofinansowujemy pomoce naukowe;
 • Wspieramy finansowo uczniów w dramatycznych sytuacjach losowych;
 • Dofinansowujemy inne, szczególnie uzasadnione wydatki związane z edukacyjną i wychowawczą działalnością Szkoły.
 • Współfinansujemy WODĘ dostępną dla wszystkich uczniów i przedszkolaków zespołu szkół.
 • Dofinansowujemy zakup nagród na koniec roku.


Żeby móc to wszystko robić gromadzimy fundusze. Roczną składkę na nowy rok szkolny 2018/19 ustalimy podczas pierwszego zebrania Rady Rodziców we wrześniu br.

PIENIĄDZE NAS, RODZICÓW PRZEZNACZANE SĄ NA POTRZEBY NASZYCH DZIECI!

Masz pomysł w jaki inny sposób pozyskać środki – przyjdź i podziel się nim!


Jak mogę zostać członkiem RR?

To proste: wystarczy na pierwszym zebraniu zaraz po wyborze trójki klasowej wybrać PRZEDSTAWICIELA do RR. Może to być któraś z osób z trójki, albo ktoś zupełnie inny, kto chce się zaangażować w życie szkolne. Żebyśmy jednak działali legalnie to głosowanie musi być tajne (na kartce zapisujemy nazwisko kandydata). Wychowawca zlicza głosy i kartkę z wynikami przekazuje RR.

I co dalej?

Startujemy! Zapraszamy PRZEDSTAWICIELI KLAS i wszystkich chętnych NA PIERWSZE ZEBRANIE - termin zebrania ogłosi Dyrekcja Szkoły.

Chcesz więcej informacji:

Regulamin naszej RR znajduje się na stronie: https://sites.google.com/view/radarodzicowzs2

DO ZOBACZENIA!

Wstępne terminy zebrań klasowych we wrześniu 2018:

 • 3 września o godz. 17.30 - klasy 1 - 4 - ul. Goszczyńskiego 44
 • 5 września o godz. 18.00 - klasy 5 – 8 oraz klasy 3 gimnazjum - ul. Grochowa 23

NAJBLIŻSZE ZEBRANIE RADY RODZICÓW:

do ustalenia

Kalendarz