RADA
SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
WITA!

jesteśmy na Instagramie

SKŁAD RADY SU:

Przewodnicząca: Zuzanna Olczak

Wiceprzewodniczący: Bartosz Kozłowski
Gablotowa: Zuzia
Sibczak

Protokolantka: Wiktoria Wietecka

Skarbnik: Szymon Michał

Lena Tann

Maya Andrzejewska

Opiekun samorządu: p. Aleksandra Nowak

CO TO JEST WOGÓLE SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

Samorząd uczniowski – zrzeszenie uczniów danej szkoły (klasy) powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów. Ogólnoszkolny samorząd uczniowski dzieli się zazwyczaj na samorządy klasowe (przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego klasy, skarbnik klasy). Opiekę i nadzór nad samorządem uczniowskim sprawuje opiekun samorządu uczniowskiego lub inny nauczyciel.


KONTAKT:
mail: radasamorzadusppn@gmail.com
ig:
radasamorzadusppn

licznik odwiedzin: