Nr konta RADY RODZICÓW w Banku Pocztowym:

04 1320 1999 7900 1151 2000 0001

ADRESAT: Rada Rodziców PSSP

TYTUŁEM: Imię i NAZWISKO dziecka KLASA do której uczęszcza

Roczna składka na pierwsze dziecko - 100 zł; drugie dziecko - 50 zł; kolejne dzieci - 0 zł

ZOBACZ 👍 SKŁADKI

📝 Pobierz wypełniony druk przelewu

📆 Przerwy i lekcje