Hírek, hirdetmények

Falugazdász ügyfélfogadása

Tisztelt Gazdálkodók!

 

Július 22-26-ig, illetve augusztus 12-20-ig szabadságon tartózkodok, ezen időszakok alatt kolléganőm (Vados-Nagy Laura) tart ügyfélfogadást Kapuváron, sürgős esetben kérem, forduljanak hozzá.

Telefon: 06-96/595-071, 06-70/436-2692 

Email: nagy.laura@nak.hu


Szarvady Orsolya

Falugazdász 

Tanévkezdési támogatás

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rábakecöli általános iskolai tanulókat 10.000 Ft/fő, a középiskolai tanulókat, 12.000 Ft/fő tanévkezdési támogatásban részesíti.

A támogatás kifizetéséhez előzetesen benyújtott kérelem és jövedelemigazolás szükséges. Kérelemsablon elérhető ügyfélfogadási időben, vagy a letölthető nyomtatványok között. 

A tanévkezdési támogatás – szülő által – átvehető pénztári napokon az alábbi időpontokban:

Általános iskolás tanulók esetében 2024. július 18. – 2024. augusztus 8. között csütörtökönként 8:00-16:00 óra között

Középiskolás tanulók esetében a jogosultság igazolására 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás szükséges. A támogatás átvételére a szeptemberi pénztári napokon lesz lehetőség.

Pénztári napok a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal Rábakecöli Kirendeltségén

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal Rábakecöli Kirendeltségén 2024. július 15.-től pénzügyi ügyintéző és házipénztár csütörtökönként 8 és 16 óra között érhető el (átmenetileg).

Wir informieren unsere geschätzten Kunden, dass im Beledi Közös Önkormányzati Hivatal, Außenstelle Rábakecöl, ab dem 15. Juli 2024 der Finanzsachbearbeiter und die Haushaltskasse vorübergehend donnerstags von 8 bis 16 Uhr erreichbar sind. 

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről (Information über die Boden-Mückenbekämpfung )

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A kezelés pontos időpontja: 2024. július 16. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2024. július 17-18. napjai, ugyanebben az időben.

 

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.


Hiermit informieren wir die Bevölkerung, dass in unserem Gemeindegebiet eine Boden-Mückenbekämpfung durchgeführt wird.

Genauer Zeitpunkt der Behandlung: Am 16. Juli 2024, in den Stunden nach Sonnenuntergang. Ersatztage: 17.-18. Juli 2024, zur gleichen Zeit.

Verwendetes Präparat: Deltasect Plus 1,2 ULV Mückenbekämpfungsmittel oder Deltasect Plus 20 ULV Mückenbekämpfungskonzentrat.

Das Präparat vernichtet in der geringen ausgebrachten Menge (0,6 Liter/Hektar) ausschließlich empfindlichere Insekten. Es ist für Warmblüter, einschließlich Menschen, ungefährlich und der Wirkstoff zersetzt sich innerhalb weniger Stunden.

Empfohlene Maßnahmen für die Bevölkerung:

In unbedeckten, im Freien gelagerten Wasserbehältern und in verschiedenen Gegenständen angesammeltem Regenwasser können sich innerhalb einer Woche Mückenlarven entwickeln. Als Ergänzung zur Mückenbekämpfung wird den Grundstückseigentümern empfohlen, kleine stehende Wasseransammlungen um die Gebäude regelmäßig zu beseitigen oder abzudecken.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT pénzügyi ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére

Pályázati felhívás lakásbérletre

Pályázati felhívás lakásbérletre

(Kódszám: RK-2024-L1)

 

Rábakecöl Község Önkormányzata pályázat útján meghirdeti a kizárólagos tulajdonában álló Rábakecöl, Petőfi Sándor utca 31/B sz. alatti lakás bérleti jogát az alábbi feltételekkel.

 

A bérlemény jellemzői

A lakás helyiségei: 2 szoba, 1 előszoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 wc, 1 éléskamra.

A lakás alapterülete: 79,8 m2.

A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek: udvar, pince

 

Bérleti díj: 60.000 Ft/hó + rezsi

A lakás bútorozatlan állapotban kerül átadásra.

A bérlemény várhatóan 2024. szeptembertől vehető birtokba.

 

Kérelembenyújtás feltételei

-        Pályázók

a) Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező családok

b) Rendezett családi kapcsolatokkal rendelkeznek

c) Büntetlen előéletűek,

d) Vállalják, hogy gyermekeiket rábakecöli nevelési intézménybe íratják be

-   Legalább 1 éves, határozatlan idejű szerződéses munkaviszony vagy a Rábaközben kötött határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező szülő(k)

-   Elbírálásnál előnyt élveznek a kisgyermekkel rendelkező családok, valamint a megalapozott jövőképet mutató adatlaphoz csatolt mellékletek és bemutatkozás, amennyiben letelepedési kötelezettséget vállalnak.

 

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtható elektronikus úton az polgarmester@rabakecol.hu, postai úton a Rábakecöl Község Önkormányzata 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. címre, vagy személyesen a 9344 Rábakecöl Kossuth u. 51. címen. A borítékon vagy az e-mail tárgyában tüntessék fel az „RK-2024-L1” pályázati kódszámot.

Beérkezési határidő: 2024. július 25. illetve a felhívás visszavonásáig minden hónap 25. napja

Elbírálás: a felhívás érvényessége alatt minden hónap 30. napjáig

A pályázathoz kötelezően benyújtandó:

-        Bemutatkozó levél

-        Kitöltött adatlap

-        Nyilatkozat a feltételek vállalásáról

-        Munkáltatói igazolás(ok) vagy vállalkozói igazolvány másolata


Egyéb információk

Pályázat kiírója fenntartja a jogot pótanyag bekérésére.

A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatást Tuba Erik polgármestertől lehet kérni a polgarmester@rabakecol.hu e-mail címen.

A pályázat anyagai letölthetőek Rábakecöl facebook oldaláról és a www1.rabakecol.hu weboldalról, valamint személyesen elérhetőek ügyfélfogadási időben.

Pályázati felhíváshoz csatolt melléklet: Pályázati Adatlap, SzerződéstervezetMagyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének hírei

Adományosztás

 

Településünk az elmúlt hónapokban két alkalommal kapott adományt a Magyar Vöröskereszt GY-M-S Vármegyei Szervezetétől, melynek szállítását Önkormányzatunk vállalta. Örömünkre szolgált, hogy 19 háztartás részesült a bébiételt, tartós élelmiszert, tisztítószereket, plédeket, huzatfogókat tartalmazó csomagokból.  A felajánlás tartalmazott ruhaneműt is (fehérnemű, hálóruha), mely nem került kiosztásra, aki igényt tart rá megtekintheti nyitvatartási időben a Soós Imre Kulturális Központban.

 

Vöröskereszt tagdíjak

 

Aki támogatni szeretné a Magyar Vöröskereszt Szervezetét, megteheti az éves tagdíj befizetésével, melyre hétfőtől-csütörtökig délutáni időpontban a háziorvosi rendelőben van lehetőség 2024. július 2-től 2024. szeptember 15-ig.

Nyugdíjas: 600 Ft/év

Ifjúsági: 500 Ft/év

Felnőtt: 1000 Ft/év

 

Köszönettel:

Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezete


Hirdetmény szociális tűzifa támogatásról

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra nyújtott be kérelmet a Belügyminisztériumhoz, melyen idén csupán 33 m3 tűzifa támogatását biztosítják.

Tűzifa természetbeni juttatása iránti igényt az Önkormányzatnál lehet benyújtani (SIKK-ben) az erre rendszeresített nyomtatványon.

Tűzifa biztosítható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500,- forintot, egyszemélyes háztartás esetén a 156.750,- forintot és a lakásban a fával fűtés biztosított.

A feltételeknek megfelelő kérelmek elbírálása során előnyt jelent (igazoló dokumentum benyújtásával):

·       a kérelmező és/vagy családtagja súlyos betegsége, magas gyógyszerköltség

·       Idős és egyedülálló nyugdíjas

·       Mozgásában korlátozott személy

·       Kérelmező önhibáján kívül került hátrányos helyzetbe

·       Jogszabályi feltételek alapján előnyt élvez, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra jogosult, továbbá ha halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Kérelembeadás határideje: folyamatos, de legkésőbb 2024. szeptember 16. napjáig

A kérelem formanyomtatványa az Önkormányzat ügyfélfogadásán átvehető, vagy a www1.rabakecol.hu (Letölthető nyomtatványok) oldalról letölthető.

Kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatás 2025. február 15. napjáig méterfában vehető át.

Archív hírek 2024. június 19-ig


BESZK hírek 2024-06-19 14:27:34 Megtekintés

Képviselő-testületi ülés 2024-06-19 14:14:38 Megtekintés

Kültéri defibrillátor átadása a Majáliszárón 2024-06-19 14:12:45 Megtekintés

Defibrillátor használati képzés 2024-06-19 14:07:06 Megtekintés

Használt dolgok vására 2024-06-19 14:05:12 Megtekintés

Felhívás falunapi fözésre 2024-06-16 01:25:29 Megtekintés

Nyári diákmunka 2024-06-12 18:54:57 Megtekintés

Szúnyogírtás 2024-05-24 16:59:26 Megtekintés

Tűzgyújtási tilalom 2024-05-19 19:22:45 Megtekintés

IPA bevallási és fizetési határidö 2024-05-19 19:13:53 Megtekintés

Gyerekhorgászat és piknik 2024-05-19 19:01:56 Megtekintés

Képviselő-testületi ülés 2024-05-19 19:00:03 Megtekintés

Majáliszáró 2024-05-19 18:57:35 Megtekintés

Hősök Napja 2024-05-19 18:55:47 Megtekintés

Lomtalanítás 2024-05-09 19:39:00 Megtekintés

Rábakecöl Helyi Választási Bizottság Határozatai 2024-05-09 19:32:03 Megtekintés

Vágányzári információ 2024-04-28 19:27:19 Megtekintés

Képviselő-testületi ülés 2024-04-24 20:49:58 Megtekintés

Áramszünet 2024-04-19 18:38:21 Megtekintés

Tájékoztató 2024-04-19 18:28:18 Megtekintés

Menetrendi egyeztetés 2024-04-19 18:21:53 Megtekintés

Agrárhírek 2024-04-19 18:20:43 Megtekintés

Bölcsödei beiratkozás 2024-04-18 20:11:59 Megtekintés


TESZEDD - Szemétgyüjtö akció

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-04-15 00:22:51

Megtekintés


47809

Vágányzári információ

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-04-14 19:20:28

Megtekintés

47808

Kormányablak-busz

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-04-13 05:03:47

Megtekintés

47807

HVI közlemény

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-04-09 04:15:56

Megtekintés

47806

Hirdetmény kitüzött földrészlet bemutatásáról

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-04-08 19:44:04

Megtekintés

47805

Falulottó

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-04-08 19:32:33

Megtekintés

47801

Óvodabál

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-04-07 18:42:40

Megtekintés

47804

Iskolai beiratkozás a 2024/2025. tanévre

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-30 02:30:52

Megtekintés

47803

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás változása

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-27 23:54:00

Megtekintés

47772

Egyházközségi hirdetmények

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-24 03:00:35

Megtekintés

47802

Csapdapark

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-24 02:18:35

Megtekintés

47800

Húsvéti kézmüves foglalkozás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-24 02:12:37

Megtekintés

47799

Tüzoltóverseny

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-24 02:07:54

Megtekintés

47798

Szelektív ünnepi szállítási rend

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-17 19:30:00

Megtekintés

47797

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-13 20:38:00

Megtekintés

47322

Felhívás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-12 19:01:10

Megtekintés

47796

Földtulajdonosi közös képviselö hirdetményei

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-10 03:07:17

Megtekintés

47795

Véradás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-09 19:10:58

Megtekintés

47794

Magyar Falu Program támogatás a rábakecöli ÖTÉ-nek

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-04 01:27:34

Megtekintés

47790

Vágányzári információ

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-01 02:07:21

Megtekintés

47793

Adófizetési határidök

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-01 02:06:49

Megtekintés

47138

Önkormányzati pályázati hírek

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-01 02:01:13

Megtekintés

47792

A szabadtéri tüzgyújtás szabályai

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-01 01:58:24

Megtekintés

47791

Fúrt kutak

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-03-01 01:53:23

Megtekintés

47789

Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-02-28 19:29:14

Megtekintés


Falukirándulás Somogyba

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-02-21 19:03:30

Megtekintés


47787

Vérvétel elmarad

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-02-20 18:07:53

Megtekintés

47767

Egészségnap

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-02-08 23:30:00

Megtekintés

47786

Fák visszanyesése

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-02-08 23:24:10

Megtekintés

47785

Csecsemö, gyermek elsösegélynyújtó képzés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-02-08 23:20:17

Megtekintés

47784

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-02-08 21:56:17

Megtekintés

47783

Horgász Egyesület Közgyülése

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-02-02 18:57:37

Megtekintés

47782

2024. év eleji tájékoztató a Horgász Egyesületi tagoknak

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2024-01-31 19:11:26

Megtekintés

47781

Naptár 2024

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-12-17 15:00:35

Megtekintés

47780

Közlemény - Rábakecöl Jövöjéért

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-12-17 14:36:28

Megtekintés

47779

Közlemény - Vöröskereszt

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-12-17 14:35:03

Megtekintés

47778

Közlemény - Rábakecöli SE

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-12-17 14:33:52

Megtekintés

47777

Bursa Hungarica támogatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-12-17 14:30:42

Megtekintés

47751

Falulottó

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-12-17 14:29:41

Megtekintés

47776

Óvodai hírek

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-12-17 14:27:57

Megtekintés

47327

Útjaink védelmében

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-12-17 14:17:26

Megtekintés

47775

Munkaterület

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-12-17 14:10:49

Megtekintés

47774

Adventi kézmüves délután

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-26 03:15:45

Megtekintés

47773

Érkezik a Mikulás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-26 03:14:45

Megtekintés

47771

Tüzgyújtás szabályai

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-26 03:08:10

Megtekintés

47770

Tündérkerti ablaknyitogató csodái

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-26 03:05:36

Megtekintés

47769

Gondosóra

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-23 16:33:02

Megtekintés

47768

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-23 16:30:27

Megtekintés

47766

Élménybeszámoló

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-18 19:36:03

Megtekintés

47762

Falugazdász

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-03 18:11:40

Megtekintés


Véradás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-01 09:46:40

Megtekintés


47764

Tanévkezdési és nyugdíjas támogatások kifizetésének határideje

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-11-01 09:43:16

Megtekintés

47763

HVI határozat

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-10-30 18:51:05

Megtekintés

47761

Búcsú programjai

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-10-06 17:12:55

Megtekintés

47760

Kormányablakbusz érkezik

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-10-06 17:11:22

Megtekintés

47759

Állásbörze

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-10-06 17:10:06

2023-10-06 17:08:21

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47758

Búcsúi bál

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-10-03 00:41:56

2023-10-03 00:35:39

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47627

Tüzgyújtás szabályai

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-09-27 22:33:16

2022-09-17 16:09:58

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47757

Vágányzári információ

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-09-27 19:04:36

2023-09-27 19:01:31

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47755

Kupakgyüjtö

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-09-24 15:22:14

2023-09-23 04:58:39

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47754

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-09-23 05:22:15

2023-09-23 04:56:06

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47756

Öszi díszítés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-09-23 05:02:32

2023-09-23 05:00:37

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47753

Vesperás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-09-23 04:55:49

2023-09-23 04:53:03

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47752

Közmeghallgatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-09-23 04:52:51

2023-09-23 04:51:40

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47750

16. Nemzeti Vágta - Takács Gábor Szellö nevü lován száll nyeregbe

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-09-03 23:34:22

2023-08-31 23:20:35

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47749

Egészségnap

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-31 18:49:35

2023-08-31 18:47:54

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47748

Idösek Napja

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-31 18:47:26

2023-08-31 18:45:17

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47747

Eboltás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-29 01:53:56

2023-08-29 01:48:52

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47746

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-29 01:47:48

2023-08-27 01:45:50

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47745

Szúnyoggyérítés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-27 17:08:56

2023-08-27 16:59:27

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47744

Postai küldemények átvétele

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-19 18:46:02

2023-08-19 18:43:19

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47743

Felhívás friss nyugdíjasoknak

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-19 18:43:11

2023-08-19 18:42:32

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47742

Konyhaleállás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-19 18:42:20

2023-08-19 18:41:47

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47741

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-19 18:40:56

2023-08-19 18:38:18

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47740

Családi délután

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-19 18:37:59

2023-08-19 18:34:38

Módosítás / Törlés

Megtekintés


Szociális tüzifa támogatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-19 18:34:32

2023-08-19 18:32:31

Módosítás / Törlés

Megtekintés


47738

Véradás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-15 19:38:03

2023-08-15 19:37:12

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47737

Igényfelmérés új könyvek beszerzéséhez

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-08 20:20:07

2023-08-08 20:15:45

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47736

Földi szúnyoggyérítés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-08-01 15:57:50

2023-08-01 15:52:40

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47735

Képviselö-tetstületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-18 20:38:29

2023-07-18 20:37:30

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47734

Tombolagyüjtés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-17 19:50:22

2023-07-17 19:39:26

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47733

Mobil Kormányablak

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-17 19:39:06

2023-07-17 19:34:58

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47732

Keczöl Napok 2023

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-17 19:34:35

2023-07-17 19:31:15

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47731

Földi szúnyoggyérítés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-14 17:59:51

2023-07-14 17:56:01

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47730

Vonatpótló autóbuszok

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-11 23:21:16

2023-07-09 23:19:56

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47729

Posta keddi nyitvatartása

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-09 23:24:13

2023-07-09 23:22:04

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47725

Meghívó lakossági fórumra

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-06 02:59:51

2023-07-05 17:25:55

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47728

Tanévkezdési támogatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-06 02:50:07

2023-07-06 02:49:28

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47727

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-06 02:46:00

2023-07-06 02:44:01

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47726

Kirándulás Erdélybe

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-06 02:41:24

2023-06-26 12:26:09

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47724

Irány a határ! Kalandra fel!

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-07-01 15:52:29

2023-07-01 15:36:31

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47723

Földi szúnyoggyérítés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-30 19:06:49

2023-06-30 19:03:07

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47722

TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-22 14:15:44

2023-06-22 14:03:36

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47720

Földi szúnyoggyérítés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-16 18:03:49

2023-06-16 17:58:40

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47719

Nyári diákmunka 2023

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-12 18:37:12

2023-06-12 18:30:51

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47707

Falukirándulások 2023

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-08 19:33:43

2023-05-19 16:30:44

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47718

Vonatpótló autóbuszok

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-08 19:17:17

2023-06-08 18:59:04

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47717

Falulottó

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-05 19:42:49

2023-06-05 14:59:08

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47715

Felhívás fözésre

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-04 02:24:47

2023-06-04 01:55:48

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47716

Lomtalanítás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-04 02:05:27

2023-06-04 02:02:03

Módosítás / Törlés

MegtekintésTüzgyújtási tilalom

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-06-04 00:58:55

2021-05-28 16:20:22

Módosítás / Törlés

Megtekintés


47714

Vonatpótló autóbuszok

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-27 22:50:57

2023-05-27 22:48:50

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47713

Szúnyoggyérítés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-27 20:43:58

2023-05-27 20:43:23

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47712

Hösök Napja

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-27 20:35:21

2023-05-27 20:34:28

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47711

Majáliszáró

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-27 20:34:22

2023-05-27 20:31:12

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47710

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-27 02:32:37

2023-05-27 02:29:41

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47709

Társadalmi munka

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-26 16:24:34

2023-05-26 16:20:21

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47708

Posta nyitva tartása

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-19 16:51:07

2023-05-19 16:50:18

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47706

Gyereknapi horgászat

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-18 16:42:17

2023-05-18 16:40:13

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47694

Kupakgyüjtö szív

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-11 00:18:18

2023-04-16 20:42:39

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47699

Új könyvek, online katalógus

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-11 00:17:56

2023-04-24 14:59:33

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47700

100. születésnap

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-11 00:17:30

2023-04-29 01:59:04

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47693

Rábakecöli szarvasgombából készült a luxustorta

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-11 00:17:14

2023-04-16 20:33:11

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47703

Hajdú B. István és a rábakecöli meccs dilemmája

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-11 00:10:28

2023-05-10 23:55:13

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47705

Adóbevallási határidö

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-11 00:10:13

2023-05-11 00:09:31

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47704

Küldöttgyülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-11 00:07:51

2023-05-11 00:03:19

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47702

Vonatpótló autóbuszok

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-07 20:31:01

2023-05-07 20:27:09

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47701

Bölcsödei beiratkozás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-05-04 01:10:18

2023-05-04 01:09:09

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47698

Tüzoltó tábor

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-23 01:30:27

2023-04-23 01:18:40

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47697

Jelentkezés tüzoltóversenyre

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-22 03:19:58

2023-04-22 03:18:41

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47696

Kormányablakbusz érkezik

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-20 16:54:23

2023-04-20 16:51:18

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47684

Vágányzár

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-18 14:33:04

2023-03-30 00:20:19

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47695

Menetrendi egyeztetés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-16 22:42:22

2023-04-16 22:38:37

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47692

Vágányzári menetrend

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-12 15:30:49

2023-04-11 10:27:02

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47691

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-10 23:43:39

2023-04-09 23:22:34

Módosítás / Törlés

Megtekintés


Húsvéti templomi események

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-06 16:50:01

2023-04-06 16:40:35

Módosítás / Törlés

Megtekintés


47688

Gy?r – április 2-ától indulóhely változás az autóbusz-állomáson

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-04 02:07:31

2023-04-04 01:39:17

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47689

Húsvétváró

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-04 01:48:27

2023-04-04 01:45:54

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47687

Passió, Keresztút

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-02 00:32:15

2023-04-02 00:30:45

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47685

Csapdapark

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-02 00:30:36

2023-04-02 00:25:11

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47686

Iskolai beiratkozás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-04-02 00:30:10

2023-04-02 00:28:40

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47683

TAO támogatás a Rábakecöli Sportegyesületnek (2023/2024)

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-03-29 00:11:07

2023-03-29 00:04:09

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47682

Emlékezzünk: Március 15.

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-03-15 23:43:21

2023-03-11 20:00:15

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47681

Ingyenes újraélesztés tanfolyam

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-03-11 19:59:06

2023-03-11 19:46:36

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47680

Véradás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-03-11 19:46:22

2023-03-11 19:45:49

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47679

Óvodai hírek

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-03-11 19:45:09

2023-03-11 19:44:05

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47678

Adófizetési határidök

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-03-04 19:34:02

2023-03-04 19:33:32

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47677

Használt elem- és fényforrásgyüjtök

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-03-04 19:30:28

2023-03-04 19:29:43

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47676

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-03-03 20:06:49

2023-03-03 20:05:17

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47675

KSH EJEA

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-03-02 19:02:29

2023-03-02 19:00:30

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47674

Háziorvosi ügyeleti ellátás változása

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-02-24 18:23:04

2023-02-11 18:21:58

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47673

Vadászterület haszonbérleti díj

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-02-24 18:17:10

2023-01-28 18:10:00

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47672

Tájékoztató a helyi iparüzési adó devizában történö megfizetéséröl

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-02-24 18:09:56

2023-02-11 18:07:30

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47671

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-02-10 19:39:18

2023-02-10 19:34:53

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47670

Edényazonosító matricák

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-01-24 20:32:47

2023-01-24 20:31:16

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47664

Adventi ablaknyitogató játék

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-01-15 21:10:56

2022-12-18 19:58:03

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47659

Óvodai, konyhai hírek

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-01-15 21:09:18

2022-12-11 18:46:20

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47669

Tájékoztató horgászoknak

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-01-10 18:41:26

2023-01-10 18:40:27

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47668

Horgász Egyesület Közgyülése

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2023-01-10 18:40:22

2023-01-10 18:39:23

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47667

Naptár 2023

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-12-23 22:29:02

2022-12-23 22:27:45

Módosítás / Törlés

Megtekintés


Karácsonyi üdvözlet

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-12-23 22:27:36

2022-12-23 22:22:29

Módosítás / Törlés

Megtekintés


47665

Bursa Hungarica támogatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-12-23 22:21:57

2022-12-23 22:21:23

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47662

Falukarácsony

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-12-16 18:11:03

2022-12-16 18:09:43

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47661

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-12-16 18:09:25

2022-12-16 18:08:27

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47660

Fütési szezon veszélyei

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-12-12 19:17:21

2022-12-12 19:08:57

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47658

Vágányzár

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-12-05 01:53:52

2022-12-05 01:46:15

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47657

Mikulás-bál

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-12-05 01:36:02

2022-12-05 01:34:04

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47656

Pályázat

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-11-19 03:29:29

2022-11-19 03:27:02

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47655

Egyházközségi hirdetmények

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-11-19 02:03:25

2022-11-19 02:02:39

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47654

Európa Bajnokságon

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-11-19 02:02:16

2022-11-19 01:59:43

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47653

Élö Ádventi Naptár

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-11-19 01:58:34

2022-11-19 01:56:14

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47652

Érkezik a Mikulás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-11-19 01:55:47

2022-11-19 01:54:46

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47651

Mikulás-váró délután

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-11-19 01:54:33

2022-11-19 01:42:18

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47650

Rábakecöl Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülése

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-11-19 01:33:35

2022-11-19 01:26:16

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47649

Képviselö-testület ülése

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-11-17 20:16:53

2022-11-16 20:15:30

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47648

Nyúlvadászat

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-11-16 19:17:13

2022-11-16 19:14:45

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47621

BESZK hírek

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-30 00:09:46

2019-12-20 23:09:06

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47647

Véradás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-30 00:03:44

2022-10-30 00:03:25

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47646

Mindenszentek ünnepi mise és síremlékáldás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-30 00:03:06

2022-10-30 00:02:07

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47645

Közmeghallgatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-21 12:19:55

2022-10-21 12:19:05

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47644

Étkezési díjak és étkeztetési támogatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-21 12:18:42

2022-10-21 12:18:08

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47643

Belterületre tévedt róka

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-21 12:17:44

2022-10-21 12:17:05

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47642

Támogatás nyugdíjasoknak

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-21 12:16:46

2022-10-21 12:15:42

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47641

Falugazdász ügyfélfogadása

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-21 12:10:15

2022-10-21 12:08:41

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47640

Vágányzár Csorna-Szombathely

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-09 01:26:23

2022-10-09 01:24:10

Módosítás / Törlés

Megtekintés


Falulottó

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-05 00:40:27

2022-10-02 04:19:16

Módosítás / Törlés

Megtekintés


47639

Energia felhasználást csökkentö intézkedések

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-03 19:48:55

2022-10-03 19:41:46

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47638

Ping-pong

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-10-03 19:41:40

2022-10-03 19:38:28

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47636

Agrárhírek – Meghívó

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-29 02:18:04

2022-09-29 02:16:26

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47635

Szociális tüzifa támogatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-29 02:16:15

2022-09-29 02:15:06

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47634

Kormányablakbusz érkezik

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-29 02:14:08

2022-09-29 02:09:29

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47633

Búcsú-bál

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-29 02:05:54

2022-09-29 02:03:59

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47632

Vesperás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-29 02:02:24

2022-09-29 01:58:33

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47631

Idösek Napja

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-24 17:51:19

2022-09-24 17:49:19

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47630

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-24 17:18:13

2022-09-20 17:08:59

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47629

Vágányzári információ

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-18 21:03:42

2022-09-18 21:01:23

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47626

Falugazdász ügyfélfogadása

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-17 16:09:36

2022-09-17 16:08:24

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47624

Útfelújítás munkaterület

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-05 12:44:19

2022-09-01 19:41:32

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47625

Egészségnap

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-09-01 19:48:23

2022-09-01 19:42:39

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47623

Képviselö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-26 19:13:08

2022-08-26 19:11:05

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47622

Életmesék a rábakecöli Miklósmajorból

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-22 23:43:46

2022-08-22 23:40:44

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47620

Igényfelmérés új könyvek beszerzéséhez

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-22 22:38:29

2022-08-22 22:35:06

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47619

Eboltás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-22 22:31:55

2022-08-22 22:30:26

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47618

Crazy Bál

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-19 19:08:52

2022-08-19 19:07:37

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47617

Tombolagyüjtés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-19 19:07:23

2022-08-19 19:06:02

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47615

Pályázati felhívás lakásbérletre

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-18 13:05:06

2022-08-11 16:55:00

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47616

Családi délután

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-18 12:59:19

2022-08-18 12:57:44

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47603

Használt sütöolaj gyüjtése

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-15 17:51:05

2022-06-16 20:35:54

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47614

Adófizetési határidök

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-15 16:54:49

2022-08-15 16:54:05

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47613

Munkaterület

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-15 16:53:35

2022-08-15 16:52:49

Módosítás / Törlés

Megtekintés


onyhaleállás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-15 16:52:32

2022-08-11 16:51:37

Módosítás / Törlés

Megtekintés


47611

Felhívás friss nyugdíjasoknak

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-15 16:51:19

2022-08-15 16:50:38

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47610

Véradás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-08-15 16:50:21

2022-08-11 16:45:10

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47609

Tanévkezdési támogatás

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-07-28 12:30:13

2022-07-26 00:47:21

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47608

Képvislö-testületi ülés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-07-26 00:45:56

2022-07-21 23:42:35

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47607

Szúnyoggyérítés

Tuba Erik

Szolgáltató

Hír

2022-07-14 12:57:04

2022-07-14 12:55:02

Módosítás / Törlés

Megtekintés

47606