Geschiedenis


Hoe het begon

In de beginne... waren er eens drie ambtenaren van de toenmalige BRT die tijdens hun pauzes elkaar de loef probeerden af te steken met weet jij... , ken jij.... Kortom: de kennelijk oer-Vlaamse drang naar zelfbevestiging. Voor wie nog niet weet waar Jan - Quiz Me Quick - Eelen zijn mosterd haalde: hieronder de geschiedenis van Tajabad in een notendop.

In augustus 1983 viel onze aandacht op een krantenartikel dat handelde over het Interprovinciaal Quiztornooi in het VTI in Dendermonde in het najaar... Wie zou onze ploeg kunnen kloppen? Twee problemen : we waren maar met 3 (voor de geschiedenis: het waren W en T – maar omwille van de strenge privacywetgeving kunnen wij enkel de initialen van hun voornaam geven - en Guido) en we hadden geen ploegnaam. De uitbreiding tot 5 kwam nog dezelfde week tot stand, twee jonge ambtenaren - Maria en Roger- waren bereid mee in de boot te stappen.. Nu nog een naam.

Ploegnaam... door het lot bepaald

Laat 1983 nu het jaar zijn van de bloedige oorlog tussen Iran en Irak, en laat nu net een kaart van Iran in de Guido's bureau hangen. Geen afkorting of gekke naam, neen een eerbetoon aan de geschiedenis. Geblinddoekt werd een stad aangeduid op de landkaart van Iran. De eerste poging leverde een onuitsprekelijke naam op, de tweede poging Tajabad! De herkomst van de ploegnaam bleef tot op het einde van vorige eeuw een goed bewaard geheim. Geen enkele Westerse atlas vermeldde immers deze stad die toen enkel bekend was voor zijn vluchtelingenkampen. Helaas heeft de intrede van google ook deze mythe doorbroken. Er bestaat geen romantiek meer.

De eerste stappen...

Terug naar zaterdag X oktober 1983. Tajabad is één van de 54 ploegen die meedoen aan de schiftingen van het interprovinciaal quiztornooi in Dendermonde, en zet dus zijn eerste stappen in de Vlaamse quizwereld. Geen zaalquiz zoals we die nu kennen., maar ploegen op een podium die 10 tweepunts vragen kregen, waarbij per vraag het antwoord op een bord omhoog gestoken werd. Daarnaast werden ook 15 globovragen gesteld (5 klassieke muziek, 5 literatuur, 5 lichte muziek). De ploegen werden voorafgaand opgedeeld in 3 reeksen, en het kwam er dus op aan om in je reeks niet onderaan te eindigen. En wat bleek: ons ploegske was helemaal niet zo sterk en we slaagden er met veel moeite in om de schiftingen te overleven. Tajabad werd 26e met 21 punten op 35.

Het uiteindelijke tornooi ging vervolgens door in maart 1984 met 39 ploegen uit de schifting, en 9 vrijgestelden. Voor dit tornooi dat over 5 weken gespeeld werd (vrijdagen 2 en 9 maart, zaterdagen 17, 24 en 31 maart), was er telkens een land gastland. Voor de editie 1983-84 was dit Spanje. Hoevéél fiches wij toen gemaakt hebben over Spanje... en geblokt! Leuke anekdote is dat de vrouw van Guido tijdens de bevalling van hun tweede dochter, Guido ondervroeg over Spanje, natuurlijk tot grote verbijstering van de verplegende zusters. Gelukkig werd Karlien tijdig geboren en kon Guido deelnemen aan het volledige tornooi. Het is ook die verjaardag die ons later toegelaten heeft om de geschiedenis van de quizploeg te reconstrueren. Het was het ijkpunt!

De eerste spanning én vermelding

De moeizame plaatsing, de bizarre quizmethode waarbij het deelnemersveld in 3 reeksen wordt opgedeeld, en de middelmatige scores van Tajabad tijdens het tornooi zorgden voor de eerste (en tot nu toe laatste) spanning in de ploeg: W en T hielden het quizzen na het tornooi voor bekeken, en zo bleef Tajabad uiteindelijk nog met 3 leden over... Voor de kleine geschiedenis vermelden wij er nog bij dat wij na iedere quiz een glas gingen drinken in een bar vlak bij het college, en dat wij daar heel goede herinneringen aan over hielden. Iemand enig idee welk bar dit zou kunnen zijn?

Een verslag uit de Rode Vaan(!) waarin de naam Tajabad voor het eerst vermeld wordt vind je hier! Het betreft een historisch document waarin veel namen terug te vinden zijn van topploegen uit de vorige eeuw... De quizactiviteit in het seizoen 1983-84 is beperkt gebleven tot dat eene optreden. Bij de aanvang van het seizoen 1984-85 schreef Tajabad zich opnieuw in voor de schiftingen. In welke samenstelling ? René… ??? Ditmaal werden wij onverbiddelijk teruggestuurd.


Einde van het quizverhaal? Neen… er komt wel degelijk nog een vervolg. Daarover later meer.