พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า


ตึกพระพันวัสสา

การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า องค์ผู้พระราชทานกำเนิด

โรงพยาบาลในวโรกาสที่ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลครบ 100 ปี ในวันที่ 10 กันยายน 2545 โดยจัดสร้างที่ตึกพระพันวัสสาเป็นตึก 2 ชั้น หลังแรกโรงพยาบาล ก่อสร้างโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ขององค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล เป็นอาคารทรงยุโรปประยุกต์ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2545 ซึ่งได้พระราชทานกิตติบัตร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2545