Quanjun Zhang

Ph.D. Student

Software Institute, State Key Laboratory for Novel Software Technology, Nanjing University

quanjun [DOT] zhang [AT] smail [DOT] nju [DOT] edu[DOT] cn

Google Scholar   DBLP GitHub

Education

Research Interests

Software Testing and Debugging: Regression Testing, Vulnerability Detection

Artificial Intelligence for Software Engineering: Program Repair, Code Representation

Software Engineering for Artificial Intelligence: DL System Testing and Repair

Publication


Weisong Sun, Chunrong Fang, Yuchen Chen, Quanjun Zhang, Guanhong Tao, Yudu You, Tingxu Han, Yifei Ge, Yuling Hu, Bin Luo, Zhenyu Chen

In: ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 40 pages, 2023.


Yuan Zhao, Sining Liu, Quanjun Zhang, Xiuting Ge, Jia Liu

In: Information and Software Technology, pages to appear, 2023.

Quanjun Zhang, Chunrong Fang, Weisong Sun, Shencheng Yu, Yutao Xu, Yulei Liu

In: Journal of Systems & Software, pages to appear, 2022.

Quanjun Zhang, Xu Zhai, Shicheng Xu, Wanmin Huang, Jingui Zhang, Yaoming Fan

In: 2022 9th International Conference on Dependable Systems and Their Applications (DSA), pages to appear, 2022.


Yuan Zhao, Sining Liu, Quanjun Zhang, Xiuting Ge, Jia Liu

In: 2022 9th International Conference on Dependable Systems and Their Applications (DSA), pages to appear, 2022.


Weisong Sun, Quanjun Zhang, Chunrong Fang, Yuchen Chen, Xingya Wang, Ziyuan Wang

In: Journal of Systems & Software, pages to appear, 2022.

Service

Last update time: 2024.04.16