โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี)ณ หมู่9 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

-------------------------------------------------------------