Contact

Quality Catch is te bereiken via:

QualityCatch is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17260755.

De algemene voorwaarden die gelden voor de diensten van Quality Catch zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.