งานประกันคุณภาพ

การศึกษา

การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน-ปี-66-ใหม่.pdf

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ ปี2566

ประกาศ-ค่าเป้าหมายโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม-ปีการศึกษา-63-100.pdf
ประกาศมาตรฐานและค่เป้าหมาย-3-ฉ-หนองกรดพิทยาคม.pdf
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา-ปีการศึกษา-๒๕๖๐.pdf
sar-ปี-61-โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม-เพื่อเตรียมรับการประเมิน-รอบ-4.docx.pdf