#ประกาศงานประกัน

กำหนดการงานประกัน

1.Sar ตัวเอง  กำหนดส่ง 31 มี.ค.2566 (รายงานผลการส่ง1 เมษา 66) 

2.sar แผนกวิชา กำหนดส่ง 2 เมษายน 2566 (รายงานผลการส่ง 3เมษา 66)

*แนบผลงานแผนก และเด็ก ในไฟล์มาด้วย เช่น รูปภาพ เกียรติบัตร คำสั่ง เป็นต้น

3.แฟ้มตัวชี้วัด สามารถมารับแฟ้มได้ตั้งแต่ 20 มี.ค เป็นต้นไป ที่ห้องงานประกัน (เซนรับด้วย)  กำหนดเรียกแฟ้มคืน  24-28 เมษายน 2566 

*ทางงานต้องสแกนขึ้นระบบ พวกโครงการให้หนีบมา ไม่ต้องเข้าเล่ม 

*แฟ้มที่ตรวจแล้ว มีข้อแก้ไข ให้แก้ไข หรือเพิ่มเอกสารตามที่คอมเม้น ไม่นิ่งเฉย ส่งกลับ ภายใน 3-5 วันหลังส่งแฟ้มคืน 

*ไฟล์ sar ตัวเอง/ sar แผนก ส่งเป็นไฟล์.pdf ผ่านระบบ 

แฟ้มประเมินผล ประจำปี 2564   3 มาตรฐาน ทั้ง 25 แฟ้ม

การเข้าไปดูแฟ้ม2564.mp4

คลิปสอนการเข้าดูไฟล์แฟ้มประเมินทั้ง 25 แฟ้ม ปี 2564

ขั้นตอนการเข้าใช้งานเว็บไซต์.pdf

ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์

sar2564_merged.pdf

SAR 2564

เล่มมาตรฐานวท.น้ำพอง.pdf

มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

คำสั่งงานประกัน2565.pdf

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่งานประกัน ปี 2565

กฎหมาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลรางวัลและผลงานของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของบุคลากรทางการศึกษา 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน