โครงการอบรม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ผ่านโปรแกรม Zoom (Android ดาวน์โหลด Google Play IOS ดาวน์โหลด App Store)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการอบรม พว.โทร : 0-2243-8000, 0-2241-8999 ต่อ 5301, 5302, 5402, 5403