รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ : การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

สมัครไม่ได้ติดต่อ ครูวินัย ครับ

064-6316643 , 093-3271914

การจัดเตรียมเอกสารระดับชาติ

ทช1ตัวอย่าง.pdf

ทช.1


ทช.2 ตัวอย่าง.pdf

ทช.2


สำเนาบัตรนักศึกษา.pdf

สำเนาบัตรนักศึกษา


การจัดเตรียมเอกสารระดับภาค

ทช1 2565.pdfทช2 2565.pdfสำเนาบัตรนักศึกษา.pdfการจัดเตรียมเอกสารระดับภาค (กีฬา)

ทช1 2565.pdfทช2 2565.pdfทะเบียนรูปถ่ายและรายชื่อนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีม.pdfสำเนาบัตรนักศึกษา.pdfประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร (อัพเดท) 14/11/2566

  • เปิดระบบรับสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ Online ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 ธันวาคม 2565

  • เปิดระบบชำระเงิน วันที่ 1 ธันวาคม 2565 (พร้อมอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน)

  • เรื่องสำคัญ สืบเนื่องจากการประชุม เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงาน ได้แก่ คณะกรรมการภาค ประธาน อชจ.ทุกจังหวัด และผู้บริหาร ตัวแทนทุกวิทยาลัยที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ประชุมร่วมกันในวันเสาร์ ที่ 3 ธ.ค.65 นี้ เวลา 13.00น.-16.00น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2565

  • ประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 27 ธันวาคม 2565

  • ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ วันที่ 25-26 มกราคม 2566

  • ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางเว็บไซต์ วันที่ 26 มกราคม 2566

หลักเกณฑ์ และ กติกา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ (อัพเดท : 25/10/2565)

วิชาและข้อสอบ

รายชื่อวิชาที่จัดการแข่งขันและรายละเอียดของแต่ละวิชา พร้อมข้อสอบ

(อัพเดท : 25/10/2565)

การประกวดมารยาทไทยและการประกวดสุนทรพจน์
การประกวดมารยาทไทยและการประกวดสุนทรพจน์

คู่มือ


คู่มือเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2565

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ