Tiesitkö, että Orimattilaan on suunnitteilla suuri jätteensijoitusalue, joka tulisi vaikuttamaan kaupunkimme ympäristöön ja ilmanlaatuun?

Tiesitkö, että Orimattilaan on suunnitteilla suuri jätteensijoitusalue, joka tulisi vaikuttamaan kaupunkimme ympäristöön ja ilmanlaatuun?

Alueelle voidaan sijoittaa jopa 740 000 tonnia jätettä vuosittain (1). Tämä tarkoittaa noin 300 raskaan liikenteen ajoneuvoa päivittäin, 250 päivänä vuodessa, 30 vuoden ajan (2). Kyseessä on siis ympäristövaikutuksiltaan hyvin laajamittainen hanke. Heikentyvän ilmanlaadun ja hajuhaittojen vaikutukset ulottuisivat myös laajemmin esimerkiksi Orimattilan keskustan alueelle (3). Paikkavaihtoehtoja alueelle on Orimattilassa kolme: Matomäki Kuivannolla sekä Marjasuo ja Loukkaanmäki läntisessä Orimattilassa.

Hanketta markkinoidaan ”kierrätyspuistona.” Esimerkiksi Orimattilan ympäristönsuojelusihteeri on kuitenkin tuonut esille, että kyseinen hanke viivyttäisi kestävää kierrätyksen kehittämistä ja jätteen määrän vähentämistä (4). Alueelle loppusijoitettaisiin kierrätykseen kelpaamattomia ja vaarallisia jätteitä (5). Loppusijoitettavaa jätettä olisi kaikesta alueelle tuotavasta jätteestä yli kolmannes (6).

Asukkaat ovat huolissaan jätealueen vaikutuksista luontoon ja vesistöihin (7). Marjasuon ja Loukkaanmäen alueen pintavedet laskevat Porvoonjokeen (8). Osa alueista on myös lähellä pohjavesialueita. Marjasuon hankealue sijaitsee vain 400 metrin päästä luonnonsuojelualueesta (9). Heikentyneen ilmanlaadun lisäksi hankkeen suurimpia riskejä ovat erikoistilanteiden, kuten ennakoimattomien sääilmiöiden (esim. tulvien) aiheuttamat riskit.

Hankkeen hyödyt Orimattilalle ovat epäselvät. Kuka maksaa alueen rakentamiskustannukset, jotka voivat olla useita miljoonia euroja? Alue työllistäisi arviolta muutamia kymmeniä työntekijöitä mutta vasta vuosien päästä (10). Työntekijät eivät olisi välttämättä orimattilalaisia. Kierrätyspuisto saattaa heikentää merkittävästi Orimattilan vetovoimaisuutta asuinpaikkakuntana.

Miten voit vaikuttaa? Allekirjoita adressi viimeistään su 2.2.2020 osoitteessa: https://www.adressit.com/vastustamme-kierratyspuiston-sijoittamista-orimattilaan

Halutessasi voit allekirjoittaa adressin niin, että nimesi ei näy netissä muille. Toimitamme adressin Orimattilan päättäjille. Kerro adressista tutuillesi ja jaa linkkiä siihen myös sosiaalisessa mediassa.

Puolustetaan yhdessä turvallista ja puhdasta asuinympäristöämme!

LÄHTEET
(1) YVA, sivu 11. https://paikkatieto.sweco.fi/docs/lahti/kierratyspuisto/aineisto/20602081_PHJ_Lahden_seudun_kierratyspuisto_YVA_ohjelma.pdf (2) YVA, sivu 31.(3) Kierrätyspuistohankkeen asukastilaisuus Orimattilassa 4.6.2019.(4) 7.2.2019 - Orimattilan ympäristönsuojelusihteerin haastattelu Radio Suomessa. https://areena.yle.fi/1-50066739(5) YVA, s. 11-12.(6) YVA, s. 33.(7) Kierrätyspuistohankkeen asukastilaisuus Orimattilassa 4.6.2019.(8) YVA, s. 14.(9) YVA, sivu 14.(10) Kierrätyspuistohankkeen asukastilaisuus Orimattilassa 4.6.2019.