สรุปงาน ประชุมใหญ่สามัญปี 2563.pdf

ประชาสัมพันธ์

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และการบรรยายพิเศษเรื่อง “อัตราค่าใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า (Wheeling Charge)”

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
20191202_สรุปงาน PSA_Rev02.pdf
1-10-62-ที่ กพ.ว.๔๒๔๘_๒๕๖๒ สภาวิศวกร.PDF
ที่ กจว.๓๙๙๐_๒๕๖๒ สภาวิศวกร 11.09.2562.PDF
20190829_สรุปงาน EV_Rev03.pdf
สรุปเข้าพบผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ปี 2562.pdf
สรุปงาน ประชุมใหญ่สามัญปี 2562.pdf
487824_3047_สรุปงาน Solar PV_Rev02.pdf