MENÚS

Molt sovint, quan parlem d’alimentació infantil pensem en cobrir les necessitats de creixement físic d’una manera saludable. A la nostra escola, pensem que aquesta necessitat nutricional no pot anar deslligada de la necessitat inherent de socialitzar-se, d’aprendre, de sentir-se útils i cada vegada més autònoms per cobrir les seves necessitats.

A la intranet de l'escola trobareu els menús en PDF per imprimir, així com un document editat per la Generalitat de Catalunya, sobre recomanacions alimentaries per a infants de 0 a 3 anys.