ยินดีต้อนรับ

สู่...ครอบครัวอนุบาลสตูล

ผู้ปกครองที่มีความตั้งใจและประสงค์จะช่วยเหลือลูกๆและนักเรียน โดยมาทำงานร่วมกันกับทางสมาคมฯ

สมาคมยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กรรมการสมาคมทุกท่าน ณ อาคารสมาคมฯ

โครงการหลังคาและทางเท้าเพื่อน้อง (Walkway)

หลังคาและทางเท้าเพื่อน้อง ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสตูลได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมให้ลูกๆอนุบาลสตูลทุกคนได้ใช้ป้องกันแดดฝน โดยเฉพาะเปิดเทอมมาก็ย่างเข้าสู่หน้าฝนพอดี

งานต่อจากนี้ คือ บริหารจัดการจราจรหน้าโรงเรียน เพื่อให้ลูกๆสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ลูกๆทุกคนควรมีความปลอดภัยและสะดวกตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงหน้าโรงเรียน พวกเราผู้ปกครองต้องมาช่วยกัน...