Minulé poutě

V minulých letech jsme navštívili...

Velehrad

22. října 2022

Navzdory zatažené obloze a drobnému mrholení se na Velehrad sjelo 27 poutníků. Pouť začínala ve Starém Městě u Uherského Hradiště a Cyrilo-metodějská poutní stezka nás po polední přivedla až na Velehrad, kde následovala nejprve společná modlitba v kapli Panny Marie, Matky jednoty a poté posezení u výborného oběda v nedaleké restauraci. Díky Peťovi a Pavle za organizaci!

Hrabyně

24. září 2022

V krásném slunečném podzimním dni se pěší poutě z Háje ve Slezsku k Panně Marii do Hrabyně zúčastnilo přibližně 20 poutníků. V poutním kostele sloužil za poutníky a jejich úmysly mši svatou zdejší pan farář. Po mši svaté následovalo skvělé pohoštění v místní restauraci. Díky Vaškovi za organizaci!

Dub nad Moravou

27. srpna 2022

Pouť ze Vsiska do Dubu nad Moravou sice zpočátku hrozila deštěm, ale nakonec vysvitlo sluníčko, a tak více než třicítka poutníků, tentokráte převážně z Moravy, pláštěnky vytahovat nemusela. Po společné modlitbě následovalo posezení u kávy ve zdejší farní společenské místnosti a zbyl čas i na nějakou tu hru. Díky Dáše a Josefovi za organizaci!

Chlumek v Luži

6. srpna 2022

Před poutí nám vydatně zapršelo, ale vlastní pouť už probíhala "v suchu" Více než 30 poutníků ze všech koutů republiky doputovalo do chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Luži kolem 16. hodiny odpoledne. Po společné modlitbě nám podrobně vyprávěl nejen o historii poutního místa zdejší kostelník a průvodce pan František.

Vranov u Brna

18. června 2022

V tropickém počasí putovalo z Útěchova k Panně Marii na Vranov přes 30 poutníků. V závěru pouti posezení v milé restauraci rodinného typu. Díky Verči a Věrce za organizaci!

Svatá Hora u Příbrami

7. května 2022

Za krásného jarního dne putovalo na Svatou Horu na 40 poutníků. Díky Zděňkovi a Lucce za organizaci!

Cvilín

9. dubna 2022

V chladném počasí putovalo z Krnova na Cvilín 24 poutníků z Čech, Moravy i Slezska. Mši svatou sloužil rektor poutního kostela P. Sebastian Gruca, OFMConv. Po mši svaté posezení a návštěva zříceniny hradu Šelenburk.

Senetářov

27. listopadu 2021

První pouť na sněhu. Zasněženou krajinou moravského krasu putovalo od kostela P. Marie ve Křtinách do Senetářova 24 poutníků. Výklad o kostele sv. Josefa měla paní Zouharová, pamětnice stavby. Po skončení pouti posezení v Brně.

Štípa (Zlín)

16. října 2021

V krásném počasí putovalo ze Zlína-Příluk podzimní přírodou ke kostelu Narození Panny Marie ve Štípě 15 poutníků. Mši svatou na poutním místě pro nás sloužil štípský farář P. František Sedláček, který pro nás připravil také poutavý výklad o historii tohoto poutního místa spojený s prohlídkou poutního areálu. V samém závěru společné posezení u dobrého jídla v Otrokovicích.

Zahrádka u Humpolce

31. července 2021

Prázdninová pouť po stopách P. Josefa Toufara ke Křižné studánce a do Zahrádky byla jubilejní (X.) poutí. Za krásného počasí putovalo malebnou krajinou Vysočiny 20 poutníků. Cestou jsme zažili živý vstup pro Radio Proglas, u Křižné studánky potkali spisovatele p. Miloše Doležala, autora životopisných publikací o Josefu Toufarovi, a v Zahrádce nám na cestu zvonil Josef, zvon pojmenovaný po Josefu Toufarovi. Po 23 km jsme šťastně doputovali až do Foglarovy Sluneční zátoky a zbyl i čas na milé posezení...

Kostelíček Božího Těla u Hrabenova

19. června 2021

Pouť ke cti Těla a Krve Páně. Z Bohutína ke kostelíčku Božího Těla a dále do Bludova putovalo v krásném, velmi teplém dni 27 poutníků. Mši svatou na poutním místě sloužil ve 14 hodin bludovský farář P. Otto Sekanina.

Koclířov u Svitav

22. května 2021

Májová pouť ke cti Panny Marie. Z Opatova do Koclířova putovalo v drobném mrholení 20 poutníků.

Hluboké Mašůvky

3. října 2020

V krásném a teplém podzimním dnu putovalo v radostné atmosféře k milostné sošce Panny Marie de Foy do Hlubokých Mašůvek 11 poutníků. Mše svatá, které jsme se v závěru pouti účastnili, byla sloužena, jak je zde o prvních sobotách v měsíci zvykem, v německém jazyce.

Blatnice pod Svatým Antonínkem

18. července 2020

Pouť s rekordním počtem účastníků, kteří přijeli navzdory deštivému počasí. V poutní kapli sv. Antonína Paduánského sloužil mši svatou veselský děkan Mons. Václav Vrba. Počet přihlášených přesáhl 40 osob, putovalo nás kolem 35. Pán Bůh zaplať.

Dolní Dobrouč

16. května 2020

Za krásného počasí jsme putovali z České Třebové k Horákově kapli, abychom se poklonili Panně Marii - královně máje. Po uvolnění karanténních opatření se pouti účastnilo asi 25 osob.

Panna Maria ve skále (Mariastein, Oderské vrchy)

19. října 2019

Růžencová pouť v mimořádně krásném a teplém dni malebnou přírodou Oderských vrchů na poutní místo Panna Maria ve skále. Královnu růžence přijelo pozdravit 18 poutníků především z Moravy a Slezska.

Skoky u Žlutic

24. srpna 2019

Dosud nejdelší pouť "zemí nikoho" na kdysi proslavené poutní místo k Panně Marii Skokovské. 24 km dlouhé pouti se za krásného počasí v radostné atmosféře zúčastnilo 7 poutníků.

Číhošť

13. dubna 2019

Postní pěší pouť ze Světlé nad Sázavou do Číhoště - působiště kněze P. Josefa Toufara. V chladném počasí se nás sjelo 24 ze všech koutů naší vlasti. V závěru pouti jsme navštívili geografický střed České republiky.

Homole u Potštejna

18. srpna 2018

První společná pouť. Za krásného počasí jsme putovali z Potštejna ke kostelu Panny Marie Bolestné na vrchu Homoli. Zúčastnilo se 18 poutníků.