MILÍ PŘÁTELÉ,

vítejte na stránkách věnovaných poutím, které od roku 2018 pořádáme (především) pro ty, kdo v srdci nosí touhu po svátostném manželství a hledají vhodného partnera, s nímž by do manželství mohli vstoupit. 

Poutě svobodných vznikaly jako modlitební podpora dobrovolnických víkendů "Seznamte se, prosím" a jsou otevřené všem zájemcům z řad svobodných (nezadaných) křesťanů. Úzce spolupracujeme s Děkanátním centrem pro rodinu v Olomouci a také s jinými rodinnými centry na Moravě a v Čechách.

Pořádáním poutí se snažíme nabídnout prostor ke společnému setkání, sdílení a modlitbě. Cílovou skupinou našich aktivit jsou svobodní katoličtí křesťané ve věku 28 - 40 let.