ข่าวประกาศ

การจัดซื้อจัดจ้าง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30/10/2560 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 4 อาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง